Måned: juli 2010

Aktieselskabet Dansk Legetøjsfabrik.

Legetøj fremstillet af træ og produceret i de danske fængsler var en helt særlig dansk specialitet.

Det begynder beskedent i Vestre Fængsel i 1905 med en startkapital på 7 kr. til indkøb af materialer. Siden blev fabrikationen sat i system af Aktieselskabet Dansk Legetøjsfabrik, som distribuerede legetøjet, men det var stadig de indsatte i arresthuse og fængsler, som sad i cellerne og fremstillede de forskellige modeller.

Med årene blev modellerne mere avancerede, og man gik over til at lave dem efter faste skabeloner. Min model af Storebæltsfærgen “Fyn” fra Dansk Legetøjsfabrik er fra ca. 1947-1951. Stævnen kan åbnes, og der findes et tilhørende færgeleje med broklap, så bilerne kan køre ombord på vogndækket.

Projektet havde i høj grad et pædagogisk sigte – som direktøren for Dansk Legetøjsfabrik formulerede det i 1930: “Naar Fangen sysler med Legetøjsarbejdet, er det forstaaeligt, om der derved kaldes minder frem fra Barndommen og Hjemmet, som kan have god Indvirkning paa et forhærdet Sind”. I bunden af legetøjet kunne der være skrevet en lille hilsen til den kommende ejer af legetøjet. Jeg har f.eks. engang set en lastbil, hvor den indsatte med sirlig blyantsskrift i bunden havde anført: “Håber det må gå dig bedre end mig – hilsen Kaj”

Historien om fangerne i fængslerne og Dansk Legetøjsfabrik kan du læse om i et lille jubilæumsskrift:

“Legetøjsarbejdet i Fængslerne gennem 25 Aar” af Otto Larsen m. fl., Aktieselskabet Dansk Legetøjsfabrik 1930.

Du kan læse bogen som pdf. fil her: http://www.onkelharaldstog.dk/faengsleslegetoej.htm

Forf: JM

Reklamer

Dalahestens kulturhistorie.

Dalahesten er blevet et symbol på Sverige og navnlig på svensk hemsløjd og almuekultur.

Oprindelig fremstillet som legetøj, men senere blev den også brugt som betalingsmiddel for kost og logi, når snedkerne vandrede fra by til by for at sælge deres arbejdskraft.

dalahest gl

Til verdensudstillingen i New York 1939 fremstillede man en 3 meter høj Dalahest som blikfang i den svenske pavillon. Den vejede 1 ton og var konstrueret af fyrretræslameller på et jernskelet og indvendigt var den beklædt med asfalt. Udstillingen var med til at booste Dalarhesten internationalt som souvenir og samleobjekt.

Et par svenske samlere har lavet en umanerlig flot hjemmeside om Dalahestens kulturhistorie. Siden er bygget op omkring de forskellige byers malere og snedkere. Intentionen er, at du med en hest i hånden kan bruge siden til at datere den og identificere dens ophav. Hovedvægten er lagt på ældre heste og billedematerialet er meget omfattende og i knivskarp kvalitet.

http://www.dalahorse.info/index.php/Huvudsida

Forf: EN & JM