Måned: januar 2012

Holmegaard Glasværks prøvesamling.

Næstved Museum har fået overdraget hele prøvesamlingen fra det tidligere Holmegaard Glasværk.

Prøvesamlingen er et stykke kulturhistorie fra Holmegaards produktion gennem 185 år. Der er også glas fra Kastrup og Fyns Glasværker. I alt omfatter samlingen ca. 30.000 stykker glas, og indtil videre er lidt over 5000 genstande beskrevet og lagt i en database.

Du kan selv lave opslag i databasen, som du tilgår via Næstved Museums hjemmeside. De bruger Kulturarvstyrelsens registreringssystem Regin. Det er et simpelt system med begrænsninger. Desværre er det ikke muligt at søge på tværs af databasens bagvedliggende tabeller ved at kombinere forskellige søgeord, der peger ind i mere end én tabel. Det betyder, at det er svært at afgrænse sin søgning helt præcist.

Holmegaard prøvesamling

Et eksempel: Christer Holmgren har lavet nogle vaser i Carnaby serien, men du kan ikke søge på BÅDE Holmgren OG Carnaby, så enten skal du søge på ALT Carnaby eller på ALT Holmgren. I det nævnte eksempel går det nok an, men hvis du leder efter karafler af Per Lütken, kan de fleste med bare lidt kendtskab til Holmegaards produktion sikkert se, at søgeresultatet hurtigt bliver temmelig uoverskueligt, fordi du får alle samlingens karafler eller alt Per Lütkens glas.

Når du har lavet et opslag, får du til gengæld gode og informative data om den genstand, du har søgt. Til de fleste opslag er der billeder, og de er fremragende. Høj kvalitet. Knivskarpe og professionelle.

Projektets leder skriver en meget entusiastisk og personlig blog, hvor du kan følge arbejdet med at registrere prøvesamlingen. Museet samarbejder også med de to glashistoriske selskaber i Aalborg og Holbæk, og med mellemrum er der særudstillinger med glas fra prøvesamlingen i Næstved Museums afdeling “Boderne”.

Databasen med Holmegaard Glasværks prøvesamling er et fantastisk redskab til dokumentation af glas. Du kan finde den her: http://www.aabne-samlinger.dk/naestved/samling/proevesamling/udtraek-proevesamling.asp

Forf: JM

Reklamer

Historien om danske lommelærker.

Glashistorie er en svær disciplin, især når der sættes fokus på den tidlige produktion. Kilderne er få og med mangler, så dokumentationen er svær. En ny bog om lommelærker giver sig alligevel i kast med opgaven.

Forfatterne har valgt at fokusere på perioden indtil 1917. Det år blev afgifterne på spiritus lagt om. Prisen på brændevin steg voldsomt. Nu begyndte folk i stigende grad at trøste sig med bajersk øl, og grundlaget for de danske glasværkers produktion af brændevinsflasker forsvandt næsten helt.

Bogen er et forskningsprojekt. Det tilgængelige kildemateriale vejes og analyseres, og der drages ingen hurtige konklusioner. Opgaven er at få dokumenteret glasværkernes produktion ud fra de tilgængelige skriftlige kilder, f.eks. prislister og lagerfortegnelser, eller ud fra fund af skår fra tomterne, hvor de nordjyske værker lå.

Forfatterne opstiller typologier baseret på analyse af former og stiltræk. De foretager også en del spekulationer, men det er altid kvalificerede gæt. Som læser kan du kigge forfatterne i kortene. De fortæller, hvad de bygger deres antagelser på, og der er ordentlige kildehenvisninger.

Selvom bogen er meget akademisk, er den bestemt ikke kedelig. Teksten er velformuleret, og der er tale om et gedigent stykke detektivarbejde. Den slags er altid spændende. Du bliver hurtigt fanget ind i bogens univers.

Nogle gange knytter lommelærkernes dekorationer sig til aktuelle samfundsforhold. Her bliver der fortalt nogle gode historier. F.eks. om studene på hærvejen eller om den tapre landsoldat og dansk nationalromantisk selvforståelse i tiden under de slesviske krige. Der er også fortællingen om datidens berømte spanske danserinde Pepita de Oliva, som er afbildet på nogle lommelærker. Historien om Pepita er interessant, og den bliver brugt til at sandsynliggøre lærkernes proveniens.

For samlere af brændevinsflasker er bogen selvsagt et must, men den er også interessant for samlere med en bredere og mere almen glashistorisk interesse. Auktionshuse og antikvitetshandlere kan også have stor gavn af bogen og bør anskaffe den som referenceværk til deres håndbibliotek.

“Danske lommelærker” af Niels Andersen og Torben Errboe, Forlaget Kle-art 2011, isbn. 978-87-92750-04-4. Pris 298 kr.

Forf: JM