samlermani

Ekstremsamler.

Som 28-årig i 1976 købte Bernd Falz sit første damplokomotiv. De følgende år købte han flere og flere. I dag har han langt over hundrede lokomotiver.

Enhver samler af lidt mere gængse ting som gamle glas, keramik eller emaljeskilte ved, at plads hurtigt bliver en stor udfordring, men når det drejer sig om damplokomotiver, har man virkelig et problem

Bernd Falz løste det ved at lave to museer til sin gigantiske samling. Det ene ligger i Hermeskeil, det andet i Falkenberg. Begge steder er der rundremiser, hvor de bedst bevarede og restaurerede lokomotiver er opmagasineret. Resten af samlingen henstår på opstillingsspor i det fri.

De første damplokomotiver kom fra Deutsche Bundesbahn i Vesttyskland. Her sluttede brugen af damp som trækkraft i 1977. Hastigt voksede samlingen til omkring 80 køretøjer. Da muren faldt i november 1989, fik Bernd Falz adgang til lokomotiverne fra det tidligere DDR, hvor de kørte med damp indtil 1988.

I begyndelsen gik Falz kun efter historiske lokomotiver i god stand “for at bevare tekniske beviser fra fortiden”, men til sidst tog han alt, hvad han kunne opdrive, “fordi jeg ikke kunne bære at se, hvis et gammel lokomotiv skulle havne under skærebrænderen”.

På en enkelt tur til Østtyskland havde han sat sig for at købe 4 lokomotiver, men kom hjem med 40. Da han var 52 tog han eksamen som lokomotivfører og må køre overalt i Tyskland. Han ejer et par gamle køreklare diesellokomotiver, som kan trække damplokomotiverne hjem.

De fleste museer kuraterer og trimmer deres samlinger og udskiller genstande, som er dubletter, er mindre interessante eller som er i direkte dårlig stand. Bernd Falz gemmer alt. Af én enkelte type, Baureihe 52.8 Reko, råder han over hele 30 eksemplarer. Kritikere regner da også hans samling for ikke andet end skrotbunker uden særlig bevaringsværdi. Til det svarer Falz, at hans mission er “at nære omsorg for hver eneste historiske maskine, som har overlevet til denne dag”.

Måske ligger værdien af de mange lokomotiver slet ikke i det museale, men i den specielle stemning og den særegne skønhed ved massivt forfald.

Referencer: Dampflokmuseum-hermeskeil.de , Berliner-zeitung.de , Tidsskriftet Jernbanen nr. 5, 2017 samt billeder hentet fra foto-delings-sitet Flickr. Søg f.eks. på ord som “Falz-samling” eller “loksammlung falkenberg“. På Youtube findes der flere videoer fra Hermeskeil og Falkenberg, bl.a. en rundtur med håndholdt kamera.

Forf: JM